BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Het lijkt een trend. Zomerstormen zorgden in de afgelopen jaren voor meer schadeclaims. Ook voor 2017 wordt een grillige zomer voorspelt voor wat betreft het weer in Nederland.

zomerstorm

Na de laatste storm van 7 juni 2017 waarbij extreme windstoten werden gemeten ontstonden extra schadeclaims. Het landelijk aantal brandclaims is ongeveer gelijk gebleven, maar er is sprake van een stijging door claims naar aanleiding van noodweer. Stormen met bliksem hebben voor brand gezorgd, maar ook hevige neerslag en wolkbreuken met onweer vormen een belangrijke brandoorzaak. Denk dan aan kortsluiting bij elektrische apparaten. Alleen al op scholen breken er in Nederland een kleine 300 branden uit waarvan er een aanzienlijk gedeelte is te wijten aan noodweer.

Brand, maar ook waterschade door neerslag van bovenaf is meestal gedekt bij een uitgebreide brandverzekering. Voor beide gevallen bent u bij een schade beter af met een goed taxatierapport.