BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Contra-expertise

Kies voor uw eigen schade expert

Weet waar u recht op heeft. Bij schade wordt het schadebedrag vaak vastgesteld door een schade expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze schade expert heeft veel ervaring met het schadeproces en kent waarschijnlijk de polis(sen) beter dan u. ATMP Consultancy is ook deskundige op dit gebied en treedt graag namens u op. Wij behartigen uw belangen en doen dat op een proactieve, zakelijke manier. Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige geheel of gedeeltelijk meeverzekerd.

Contra-expertise