BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Heeft u monumentale panden in uw portefeuille, dan kunt u bij de Rijksoverheid een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Deze subsidie heet “Subsidieregeling instandhouding monumenten” kortweg SIM en is de opvolger van de BRIM.

BRIM

De subsidie is er op gericht om eigenaren te stimuleren het noodzakelijke reguliere onderhoud uit te voeren zodat de monumentale waarde van beschermde panden behouden blijft. Hoogstwaarschijnlijk zal van deze regeling in de huidige vorm in 2018 voor het laatst gebruik kunnen worden gemaakt. De nieuwe regeringscoalitie kan hier nog verandering in brengen, maar het is raadzaam dit niet af te wachten. Voor het aanvragen van de subsidie heeft u een art. 7:960 taxatie nodig. Onze taxateurs hebben deze in de afgelopen jaren voor een groot aantal opdrachtgevers mogen verzorgen. Via deze link kunt u meer informatie vinden over de SIM.