BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Het gebouw waarin uw bedrijf gevestigd is mag dan weliswaar niet uw eigendom zijn, maar het is vaak wel het visitekaartje van uw organisatie. U heeft het pand dat u huurt aangepast aan de eisen van de organisatie, door bijvoorbeeld het plaatsen van een aangepaste receptie, het laten aanleggen van centrale verwarming, het met behulp van systeemwanden maken van aparte kantoren of vergaderruimten en het aanbrengen van een klimaatbeheersingssysteem. Zomaar een aantal voorbeelden van investeringen die een behoorlijk bedrag kunnen vertegenwoordigen.

Huurdersbelang

Naast de eerder genoemde verbouwingen en verbeteringen wordt tevens onder huurdersbelangen verstaan betimmeringen, stukadoors- en schilderwerk, extra leidingen, die op uw kosten in het gehuurde gebouw zijn aangebracht. Deze investeringen zijn deel van het gehuurde gebouw geworden, maar u heeft geen zekerheid, dat de eigenaar van het gebouw in geval van schade de door u aangebrachte huurdersbelangen laat herstellen. Door zelf de waarde van deze investeringen te verzekeren, worden de kosten van herstel of vervanging na een schade vergoed.

Laat een taxatierapport maken van uw Huurdersbelang

De taxateurs van ATMP maken regelmatig taxatierapporten voor huurdersbelang conform artikel 7:960 BW. Deze taxatierapporten worden voorzien van een duidelijke omschrijving van het belang, zodat dit geen enkele discussie kan opleveren bij een eventuele schade. Deze taxatierapporten zijn de grondslag voor de af te sluiten huurdersbelangverzekering.

De huurdersbelangverzekering dekt o.a. schade aan uw eigendommen in het gehuurde pand die ontstaan is door:
• Brand
• Storm
• Inbraak
• Vandalisme
• Leidingbreuk (waterschade).