BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Opstal

Sinds de wijziging van het bouwbesluit in 2012 is nagenoeg het volledige frisse scholen concept overgenomen in het bouwbesluit. Dit betekent dat indien er een school nieuw wordt gebouwd of, na bijvoorbeeld een schade, herbouwd dient te worden deze ook nagenoeg volledig aan dit frisse scholen concept dient te voldoen. Het frisse scholen concept bestaat in hoofdlijnen uit de kernpunten minder energie verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren, kortom isoleren én (mechanisch) ventileren en klimatiseren.

Naast bovenstaande wordt er binnen het onderwijs steeds meer rekening gehouden met daglicht toetredingen en de open en transparante manier van lesgeven.

Inventaris

Binnen het onderwijs vindt op dit moment een enorme ontwikkeling plaats. Deze ontwikkeling gaat enerzijds over de manier van lesgeven en anderzijds over de methode van lesgeven.

De manier van lesgeven is enerzijds klassikaal maar anderzijds steeds individueler. Binnen de klas worden de groepen leerlingen steeds groter en zijn er steeds meer geavanceerde apparaten en leermiddelen voorhanden. U kunt hierbij denken aan Philips SchoolVision en IPad klassen met de daarbij horende methodes, maar natuurlijk ook de niet meer weg te denken interactieve en touchscreen borden en bijbehorende netwerken, etc. Al deze middelen zijn zaken die veelal in de afgelopen jaren zijn aangeschaft zonder enige mutatie in de verzekerde waarde van de inventaris.

Ook heeft Remedial teaching, de plus/topklassen, de huiswerk ondersteunende leerweg ruimschoots zijn weg gevonden in het onderwijs. De klassen en ruimte die hiervoor ingericht zijn en worden zijn veelal toegevoegd aan het bestaande onderwijs.

Kortom, door bovenstaande zien wij dan ook steeds vaker een behoorlijk verschil tussen de nieuwe getaxeerde waarde en de huidig verzekerde waarde. Binnen de onderwijs instellingen welke wij ieder jaar dan ook weer in grote getallen mogen taxeren zien wij dan ook een behoorlijke oplopende kostenontwikkeling per leerling.