BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

Opruimingskosten bij schade

Brand? Stromschade? Inbraak? Het zal u maar overkomen. U zit er uiteraard niet op te wachten. Uw opstal en inboedel zijn verwoest. Bent u dan wel voldoende verzekerd? Dat is het laatste waar u zich zorgen over wilt maken. Een opstal- en inboedelverzekering dekken de schade bij brand of andere calamiteiten, zoals bijvoorbeeld stormschade of schade ten gevolge van een inbraak aan uw opstal.

Read more »

Ook in de tweede helft van 2017 hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Van oudsher bestaat een groot gedeelte van onze taxatieportefeuille uit overheid gerelateerde opdrachten. ATMP heeft inmiddels voor ruim 150 gemeenten in Nederland de verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Naast gemeenten mogen wij ook voor diverse Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en Hogescholen taxeren. Naast onze overheidsopdrachten taxeren wij veel voor verenigingen van eigenaars, vastgoedbeleggers en het MKB. Onderstaand een aantal voorbeelden uit onze taxatieportefeuille van de afgelopen periode.

Read more »

Herbouwwaarde taxatie voor De SIM, instandhoudigssubsidie voor rijksmonumenten.

Bezit u een monumentaal pand? Bent u werkzaam in een monumentaal gebouw? En bent u van plan te gaan verbouwen? Dan heeft u wellicht recht op subsidie. De SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten). In het verleden stond deze subsidie ook wel bekend als de BRIM. De overheid heeft deze instandhoudingssubsidie in het leven geroepen omdat zij er een belang bij heeft dat uw rijksmonument in goede staat verkeert. Op deze manier komt de overheid de pandeigenaren een klein beetje tegemoet in de onderhoudskosten.
Read more »

FireTax. Tijdens opname op locatie een vastgestelde herbouwwaarde

20 jaar geleden, werkten twee mannen mee aan de ontwikkeling van één van de eerste taxatiesystemen. Een systeem voor modelmatig waarderen binnen Nederland. De heren startten na hun jaren bij Heidemij, het latere ingenieursbureau Arcadis, ATMP. Vanaf het jaar 2000 heeft ATMP haar eigen taxatiesystemen ontwikkeld. De laatste tien jaar zijn de systemen verder geschikt gemaakt om de herbouwwaarde te taxeren. Dit systeem heet FireTax. Het systeem om modelmatige herbouwwaardetaxaties uit te voeren. Een taxatie vindt altijd plaats op locatie door onze onafhankelijke taxateurs. Tijdens het bezoek maken zij gebruik van FireTax.

Read more »

Meer schade bij extreem weer

Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat extreem weer de aankomende jaren gaat zorgen voor nog meer schade bij woonhuizen en bedrijven. De berekeningen staan in het rapport Hoofd boven water dat het Verbond recentelijk heeft uitgebracht. In het rapport wordt onder andere gesproken over de onzekerheid rond dekkingsvraagstukken in met name de zakelijke hoek en de noodzaak van snelle schadeafhandeling bij een calamiteit. Snelle schade-afhandeling is gebaat bij een actueel taxatierapport.

Read more »