BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

Ook in de eerst helft van 2017 hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers de taxaties mogen uitvoeren. Van oudsher bestaat een groot gedeelte van onze taxatieportefeuille uit overheid gerelateerde opdrachten. ATMP heeft inmiddels voor ruim 150 gemeenten in Nederland de verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Naast gemeenten hebben wij voor de helft van de Waterschappen mogen taxeren. Ook in het eerste half jaar van 2017 mochten wij weer voor twee waterschappen aan de slag. Naast onze overheidsopdrachten taxeren wij veel voor onderwijsinstanties, verenigingen van eigenaars, vastgoedbeleggers en het MKB. Onderstaand een aantal voorbeelden uit onze taxatieportefeuille.

Read more »

Artikel 7:960 BW luidt als volgt:

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Read more »

Steeds meer onroerend goed eigenaren vinden duurzaamheid van groot belang. Bij een groot aantal overheden is zelfs een doelstelling vastgelegd om klimaatneutraal te bouwen of exploiteren.

Read more »