BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

Ook in de tweede helft van 2016 hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers de taxaties mogen uitvoeren. In het eerste kwartaal lag de nadruk op de taxatie van rijksmonumenten. Momenteel staat alles in het teken van de taxatie van de opstallen en inventarissen voor verzekeringsdoeleinden. Met een klantenbestand van 150 gemeenten in Nederland betreffen het voor ATMP vaak terugkerende klanten waarvoor wij de getaxeerde waarde mogen actualiseren.

Read more »

Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met hevige buien en de daaraan gekoppelde wateroverlast. Of het nu komt door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Feit is dat we met regelmaat geconfronteerd worden met wateroverlast en de daaraan gekoppelde waterschade aan gebouwen en inventarissen.

Read more »

Het gebouw waarin uw bedrijf gevestigd is mag dan weliswaar niet uw eigendom zijn, maar het is vaak wel het visitekaartje van uw organisatie. U heeft het pand dat u huurt aangepast aan de eisen van de organisatie, door bijvoorbeeld het plaatsen van een aangepaste receptie, het laten aanleggen van centrale verwarming, het met behulp van systeemwanden maken van aparte kantoren of vergaderruimten en het aanbrengen van een klimaatbeheersingssysteem. Zomaar een aantal voorbeelden van investeringen die een behoorlijk bedrag kunnen vertegenwoordigen.

Read more »

Kunst, antiek en kostbaarheden kunt u door de gecertificeerde taxateurs van ATMP laten taxeren als u de waarde wil vastleggen, zodat de verzekeraar na brand, verlies of diefstal zonder discussie de waarde van het verloren gegane uitkeert. Onze gecertificeerde taxateurs zijn dagelijks bezig met het taxeren van zowel binnen- als buitenkunst. De jarenlange ervaring, uitgebreide kennis en het netwerk van onze taxateurs maakt dat deze de waarde en ontwikkelingen van de markt op de voet volgen.

Read more »

Ook in de afgelopen periode hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers de taxaties mogen uitvoeren. In het eerste kwartaal lag de nadruk op de taxatie van rijksmonumenten. Voor een aantal gemeenten in Nederland mochten wij één of meerdere gebouwen taxeren in het kader van de instandhoudingssubsidie (ook wel BRIM genoemd).

Read more »