BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

De zomervakantie staat weer voor de deur. Om te voorkomen dat er bij uw eigendommen brand wordt gesticht, brengen wij u graag op de hoogte van onderstaande checklist (brand)veilig de grote vakantie door. De checklist bevat de onderstaande tien maatregelen:

Read more »

Ook aan een beschermd monument kan door brand, bliksem, hevige regenval of storm schade ontstaan. Maar als u een monument bezit zijn er extra aandachtspunten. Deze hebben vooral te maken met het herstel van schade van de monumentale onderdelen.

Read more »

Wist u dat er jaarlijks alleen in Nederland 300 branden uitbreken op scholen?

atmp-schoolpleinDe brandveiligheid op scholen moet uiterst serieus genomen worden. Jaarlijks breken er in Nederland een kleine 300 branden uit in scholen. De meeste daarvan ontstaan na schooltijd door vandalisme. Buiten vandalisme is het ook zaak dat op scholen aandacht is voor de onderstaande 5 punten:

Read more »

ATMP heeft de Noordkaap gehaald. Het team dat ATMP heeft gesponsord naar het dak van de wereld heeft haar doel op 6 januari 2016 gehaald. Het team kijkt terug op een meer dan geslaagde reis volgens Martin Schouten en Gert-Jan van Hunnik.

atmp-noordkaap

Gert-Jan van Hunnik vertelt: De doelstelling die wij ons hadden gesteld is ruimschoots behaald dankzij onze fantastische sponsors en donateurs, Wij mochten namens de sponsors/donateurs dan ook een cheque van € 11.575,– overhandigen aan Eveliene Manten-Horst van het Nationaal AYA Platvorm (voor jong volwassenen met kanker www.aya4net.nl).

Read more »

Met het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten kortweg de BRIM genoemd komt de overheid eigenaren van Rijksmonumenten, niet zijnde een woonhuis, tegemoet in de kosten voor het onderhoud. Bij het indienen van de aanvraag is een herbouwwaarde taxatie nodig. In het taxeren van de herbouwwaarde en specifiek bij monumenten is ATMP gespecialiseerd.

Met grote regelmaat ontvangen wij van onze opdrachtgevers het verzoek om een taxatie uit te voeren ten behoeve van de BRIM. Heeft u een Gemeentehuis, Kerk(toren), of ander rijksmonument in uw bezit dat niet bestemd is om in te wonen dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een onderhoud subsidie aanvragen bij de overheid. Deze subsidie wordt ook wel een instandhoudingsubsidie genoemd.

Read more »