BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

aya-logo

Graag vragen wij uw aandacht voor het avontuur van Martin Schouten en Gert-Jan van Hunnik met maar één missie: een bijdrage leveren aan zorg voor jong volwassenen met kanker ook wel bekend onder de naam AYA’s. Voor meer informatie www.aya4net.nl.

Read more »

Ook in de afgelopen periode hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers de taxaties mogen uitvoeren. De tweede helft van het jaar is traditioneel altijd druk. Ook wij merken dat er in 2015 weer meer budgetten beschikbaar worden gesteld om de risico’s af te dekken middels een vaste taxatie voor de brandverzekering.

Read more »

Sinds het invoeren van Bouwbesluit 2012 zijn de EPC en Isolatie eisen doorgevoerd Deze wijzigingen hebben over het algemeen een kostenverhogend effect op de herbouwkosten.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen van de bouwkosten als gevolg van wetswijzigingen weergegeven vanaf 2012, met in kolom 2015 de meerkosten ten opzichte van 2012.

Read more »

Per 1 januari 2015 zijn de wijzigingen van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) -en isolatie-eisen doorgevoerd in het bouwbesluit 2012. Deze wijzigingen kunnen financiële consequenties hebben voor de herbouwkosten. De wijziging van de EPC-eis en isolatiewaarden geldt voor alle gebruiksfuncties in het bouwbesluit, enige uitzonderingen zijn de functies ‘Overige gebruiksfunctie’ en ‘Bouwwerk geen gebouw zijnde’.

Read more »

Wij krijgen regelmatig de vraag of leegstaande, tijdelijke en of sloopobjecten wel getaxeerd moeten worden en tegen welke waarde deze objecten verzekerd dienen te worden.

Iedere grooteigenaar heeft in zijn portefeuille wel eens objecten welke hij na schade niet laat herbouwen of liever laat slopen. U kunt hierbij denken aan objecten uit een strategische aankoop, leegstand of aan een ontwikkelingsobject. Het wil nog wel eens voorkomen dat deze gebouwen niet getaxeerd en verzekerd zijn. Belangrijk is om te weten dat wanneer u aan deze gebouwen schade heeft en u met opruimingskosten krijgt te maken u deze kosten vaak niet kunt claimen bij verzekeraars. Het is dus wel degelijk zaak om deze objecten te verzekeren.

Read more »