BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Laatste Nieuws

De fundering wordt binnen de taxaties conform artikel 7:960 BW in nagenoeg alle taxaties uitgesloten. Binnen veel verzekeringspolissen is de fundering ook uitgesloten tenzij anders vermeld. Echter zien wij op dit moment, op advies van assurantiemakelaars en intermediairs, steeds meer vraag naar een deskundige taxatie inclusief fundering ontstaan. ATMP adviseert haar klanten in steeds meer gevallen ook om de fundering mee te taxeren en te verzekeren.

Read more »

Opstal

Sinds de wijziging van het bouwbesluit in 2012 is nagenoeg het volledige frisse scholen concept overgenomen in het bouwbesluit. Dit betekent dat indien er een school nieuw wordt gebouwd of, na bijvoorbeeld een schade, herbouwd dient te worden deze ook nagenoeg volledig aan dit frisse scholen concept dient te voldoen. Het frisse scholen concept bestaat in hoofdlijnen uit de kernpunten minder energie verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren, kortom isoleren én (mechanisch) ventileren en klimatiseren.

Read more »

Bijna evenaring hoogste schadelast ooit: € 636,5 miljoen

In 2013 hebben zich in ons land 148 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Sinds de start van de registratie van de miljoenenbranden in 1998 deden zich in één jaar nooit meer grote brandcalamiteiten voor. Het oude record dateert uit 2003 met 129 grote branden, gevolgd door de 126 branden in 2001 en de 120 in 2012.

Read more »