BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Leegstandcontrole

Om de kwaliteit van uw GBA en belastingbestand te vergroten kan ATMP een leegstandcontrole voor u uitvoeren. ATMP zal hierbij de adressen waarbij in de bestanden van afdeling Burgerzaken onvolledige gegevens zijn vastgelegd. Het betreft zaken als leegstand, geen aangifte door de nieuwe bewoner(s), adressplitsing, 2e woningen enzovoorts. Een gedeelte van deze omissie is administratief op te lossen. Voor het overgebleven deel kan ATMP een controle ter plaatse uitvoeren om de feitelijke situatie vast te stellen. Deze controle zal ook leiden tot verhoging van uw belastingopbrengst.