BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kernprocessen MVO

ATMP vindt het belangrijk om in haar bedrijfsvoering rekening te houden met de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De thema’s die van invloed zijn op alle kernprocessen binnen ons bedrijf zijn:

 1. Duurzaam inkopen
 2. Kantoorartikelen, reiniging en afval
 3. Bedrijfskleding en wagenpark
 4. Energie- en waterverbruik
 5. Arbeidsomstandigheden
 6. Arbeidsparticipatie en diversiteit

Deze thema’s en bijbehorende uitleg zijn verzameld aan de hand van de richtlijnen van MVO Nederland, PIANOO, overige (internet) publicaties en onze eigen normen en waarden.

Duurzaam inkopen

Voor een bedrijf als ATMP is duurzaam inkopen de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen de kantoorartikelen, maar ook reiniging, brandstof, energie en water hebben hiermee te maken.

Kantoorartikelen, reiniging en afval

Wij streven naar het gebruik van duurzame kantoorartikelen. Ten aanzien van het verbruik van papier hebben we bovendien afspraken gemaakt: geen papier, indien niet noodzakelijk. Ons algemene archief bestaat sinds 2010 nog maar uit de strikt noodzakelijke contract- en juridische documenten. Het overige archief is digitaal beschikbaar.
Voor afvalpreventie, via bijvoorbeeld grootverpakkingen, statiegeld en retoursystemen, geldt dat er in Nederland een volledige producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen is ingevoerd. Afvalpreventie is één van de onderwerpen waaraan wij binnen onze organisatie veel aandacht besteden.

Bedrijfskleding en wagenpark

Bij de aanschaf van personenauto’s geldt dat er gekeken wordt naar de energiezuinigheid van de auto’s. De voorkeur gaat uit naar auto’s met energielabel A, B, C en/of hybride. Onze diesel bedrijfsauto’s zijn allemaal uitgerust met een roetfilter. De leverancier van onze bedrijfskleding is bovendien aangesloten bij de Fair Wear Foundation (FWF). Deze organisatie zet zich in voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en het uitbannen van kinderarbeid. www.fairwear.org.

Energie- en waterverbruik

ATMP neemt verantwoordelijkheid in het juiste en zuinig gebruik van apparatuur. Ons pand hebben we in 2007 energiezuinig laten renoveren. Dit is gebeurd naar de eisen uit het bouwbesluit. Verder is ons pand voorzien van zonwerende beglazing en stadsverwarming. Het huisreglement besteedt naast netheid ook veel aandacht aan verantwoordelijk en zo energiezuinig mogelijk gebruik van het pand. Als wij het alarm in ons pand inschakelen, bijvoorbeeld, gaat bij 95% van alle elektriciteitsgroepen de stroom uit.

Arbeidsomstandigheden, intern en extern

Intern: ATMP voldoet aan de Nederlandse wetgeving voor arbeidsomstandigheden. Op het gebied van duurzaamheid hebben wij zelf maatregelen genomen voor onze medewerkers. Al onze werkplekken zijn conform de ARBO-regels samengesteld.
Extern: ATMP haalt veel voordeel uit diversiteit in het personeelsbestand: ervaring, kennis en opleiding.

Arbeidsparticipatie en diversiteit

De bevolking is divers qua cultuur, geloof, afkomst, enzovoorts. Wij vinden dat een personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarin en waarvoor gewerkt wordt. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat ons personeelsbestand bestaat uit:

 • Mannen en vrouwen
 • Jongeren en ouderen
 • Autochtonen en allochtonen
 • Ervaren medewerkers, leerlingen/stagiairs en ook zij-instromers
 • Mensen met een (arbeids)handicap
 • Re-integreerenden/herintreders