BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Meer schade bij extreem weer

Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat extreem weer de aankomende jaren gaat zorgen voor nog meer schade bij woonhuizen en bedrijven. De berekeningen staan in het rapport Hoofd boven water dat het Verbond recentelijk heeft uitgebracht. In het rapport wordt onder andere gesproken over de onzekerheid rond dekkingsvraagstukken in met name de zakelijke hoek en de noodzaak van snelle schadeafhandeling bij een calamiteit. Snelle schade-afhandeling is gebaat bij een actueel taxatierapport.


vuurtoren in extreem weer

Stormschade

Harvey. Irma. Maria. Drie onschuldige namen met een verwoestende uitwerking. Orkanen die veel schade hebben aangericht. Windstoten van 300 kilometer per uur. Houston overstroomd. Op Sint Maarten staat praktisch geen huis meer overeind. Hoewel het stormklimaat in de huidige KNMI-modellen nog weinig zal veranderen wordt wel gesproken over stormen die vroeger in het jaar plaatsvinden en die door een zwaardere windkracht meer schade aanrichten. Ook in Nederland veranderd het weerbeeld. In september van dit jaar al een code oranje voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en het gehele Waddengebied. Windkracht negen, lokaal tien, met windstoten van 120 kilometer per uur. Op de kalender is het dan nog nog zomer en de bomen staan nog vol in blad. Dat laatste geeft extra groot risico op stormschade.

Neerslag

In alle scenario’s neemt de kans op extreme neerslag in de vorm van regen of hagel, al dan niet in combinatie met bliksem fors toe. Vanwege deze toename van de neerslag is de kans op overstromingen ook groter geworden. Het KNMI spreekt van zware neerslag als er 50 millimeter of meer valt in een etmaal. Gemiddeld gebeurde dat eens in de zeven tot tien jaar en met name in de maanden juni, juli en augustus (rond 1950). Maar steeds vaker komen dit soort dagen ook voor in mei, september en oktober. Bovendien is het aantal dagen dat dit voorkomt verdubbeld ten opzichte van 1950. Daarnaast is de neerslag ook extremer met uitschieters tot circa 130mm per etmaal. (bron: KNMI).
De extreme hagelneerslag op 23 juni 2016 in Zuidoost-Nederland zorgde voor 100.000 schade-meldingen. De verzekerde schade was circa 500 miljoen euro (bron: Verbond van Verzekeraars). Alles wijst erop dat dit de komende jaren vaker gaat gebeuren, vanwege de opwarming van de aarde.

Welke verzekeringen dekken stormschade door extreem weer?

De eerste verzekering waar u op terug kunt vallen bij schade door extreem weer is de opstalverzekering. Is er een boom op uw bedrijf gevallen? Is er dakbedekking weggewaaid? dat soort schade. Blijkt echter dat het terras en de parasols zijn weg gewaaid dan dient u zich te beroepen op uw inboedelverzekering. Dit is de tweede verzekering die uitkeert bij schade door extreem weer. De derde is de autoverzekering. Als u beperkt casco of allrisk verzekerd bent dan heeft u meestal recht op uitkering na hagelschade, die omgevallen boom of afgewaaide tak op uw wagen.

Een paar tips en opmerkingen
• Zorg ervoor dat de waarde van uw eigendommen goed getaxeerd is. Zo betaalt u nooit te veel en bent u niet onderverzekerd.
• Houdt rekening met het eigen risico binnen verzekeringen die schade door extreem weer dekken. Zet uw spullen binnen als er storm op komst is. Schade voorkomen is nog steeds altijd de beste oplossing.
• Ga na stormschade niet meteen opruimen, schoonmaken en zelf taxeren. Neem eerst contact op met de verzekeraar of de taxateur. Zo voorkomt u dat bewijslast vernietigd wordt.

Kortom, zorg ervoor dat uw waardevolle eigendom goed getaxeerd en verzekerd is voor de volgende herfststorm. Wilt u meer weten over taxatie van uw eigendommen? Neem dan contact met ons op.

ATMP. Nooit duurder. Duidelijk beter.