BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met hevige buien en de daaraan gekoppelde wateroverlast. Of het nu komt door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Feit is dat we met regelmaat geconfronteerd worden met wateroverlast en de daaraan gekoppelde waterschade aan gebouwen en inventarissen.

Waterschade

Of de wateroverlast nu komt door slechte weersomstandigheden of van een vaatwasser die lekt of waterleiding die spontaan scheurt. Waterschade komt meestal onvoorzien, maar zorgt bijna altijd voor een flinke schade. Het vervelende van waterschade is dat het niet altijd direct zichtbaar is maar vroeg of laat wel zichtbaar wordt. Waterschade is gedekt door m’n brandverzekering, zult u waarschijnlijk snel zeggen. Maar helaas, lang niet alle oorzaken van waterschade vallen onder de dekking HELAAS!!

Wat is er over het algemeen gedekt?

De meeste verzekeringen dekken:
• Schade als gevolg van water dat uit installaties is gestroomd.
• Schade door neerslag die van bovenaf, zoals via daken, balkons en vensters, is binnengedrongen, doordat daken of dakgoten lekken of overlopen.

Wat is er niet over het algemeen niet gedekt door de brandverzekering?

• Schade doordat de riolering bij hevige regenval het water niet meer kan afvoeren en van buitenaf uw pand binnendringt.
• Schade veroorzaakt door opkomend grondwater.
• Over het algemeen schade ontstaan door van onderaf binnendringend water.

Voor de afhandeling van waterschade gelden dezelfde spelregels als bij een eventuele brand. Dus ook hier bent u beter af met een deskundige taxatie conform art. 7:960 BW.

Kortom:
Waterschade door neerslag van bovenaf is meestal gedekt bij een uitgebreide brandverzekering. Voor dekking tegen waterschade van onderaf kunt u een aparte verzekering afsluiten. Voor beide gevallen bent u beter af met een goed taxatierapport!!