BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Opruimingskosten bij schade

Brand? Stromschade? Inbraak? Het zal u maar overkomen. U zit er uiteraard niet op te wachten. Uw opstal en inboedel zijn verwoest. Bent u dan wel voldoende verzekerd? Dat is het laatste waar u zich zorgen over wilt maken. Een opstal- en inboedelverzekering dekken de schade bij brand of andere calamiteiten, zoals bijvoorbeeld stormschade of schade ten gevolge van een inbraak aan uw opstal.

 Opruimingskosten, gebouw in puin

Heb ik recht op teruggave opruimingskosten?

Waar u waarschijnlijk echter nooit stil bij heeft gestaan, is het feit dat u naast de herbouwkosten ook te maken krijgt met de opruimingskosten. Opruimingskosten zijn de te verwachten kosten van afbraak, wegruimen, afvoeren, vernietigen en storten van verzekerde zaken. De opruimingskosten zijn doorgaans meeverzekerd via uw inboedel- of opstalverzekering. Echter vaak tot een bepaald maximumbedrag. Deze wordt uitgedrukt in een bedrag of percentage van de verzekerde waarde.

Waar moet u op letten?

Bij deze standaard bedragen is vaak geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden welke bij uw opstal en/of inboedel horen. De opruimingskosten kunnen flink oplopen. Is het pand een rijksmonument? Of ligt het in een stads- of dorpskern, in een nauwe straat? Ligt het pand aan een gracht of drukke verkeersader? Of bijvoorbeeld op de 12e verdieping? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan extra kosten voor het plaatsen van containers of vergunningen voor het tijdelijk blokkeren c.q. afsluiten van een straat.
U kunt er bij veel verzekeringsmaatschappijen voor kiezen om de opruimingskosten op basis van ‘premier risque’ te verzekeren, wat inhoudt dat er geen onderverzekering wordt toegepast als daar sprake van zou zijn. Is dit verstandig? Welk bedrag moet u dan opgeven? Hierbij kan ATMP u van dienst zijn. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Waarom ATMP?

  • Opstelling taxatierapport volgens Art. 7.960 BW, zodat u nooit onderverzekerd bent.
  • U betaalt niet teveel premie omdat we de juiste herbouwwaarde vaststellen.
  • De opruimingskosten worden apart vermeld op het taxatierapport.
  • De taxatierapporten worden opgesteld door VRT-Register taxateurs, waardoor rapporten voldoen aan de strengste eisen en richtlijnen.
ATMP. Nooit duurder. Duidelijk beter.