BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Planschade

Vermogensschade

Planschade is vermogensschade. Het planschaderecht is geregeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. ATMP kan u helpen om de waardevermindering van onroerende zaken, die ontstaat na wijziging van de planologie, in kaart te brengen. De vermogens- of inkomensschade bepalen we door de waarde van onroerend goed ten tijde van de oude planologie te vergelijken met de waarde ten tijde van de nieuwe planologie. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er sprake is van een planologische verslechtering en of er schade is ontstaan.