BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Ook in de tweede helft van 2017 hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Van oudsher bestaat een groot gedeelte van onze taxatieportefeuille uit overheid gerelateerde opdrachten. ATMP heeft inmiddels voor ruim 150 gemeenten in Nederland de verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Naast gemeenten mogen wij ook voor diverse Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en Hogescholen taxeren. Naast onze overheidsopdrachten taxeren wij veel voor verenigingen van eigenaars, vastgoedbeleggers en het MKB. Onderstaand een aantal voorbeelden uit onze taxatieportefeuille van de afgelopen periode.

ROC van Twente

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2.000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 18.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente. Voor het ROC van Twente stond dit jaar de hertaxatie van de opstallen en inventarissen op het programma bij ATMP. Het ROC is voor iedere taxateur een uitdaging omdat het ene onderwijslokaal een volledig ingerichte kapsalon betreft en het volgende lokaal een volledig ingericht restaurant of zorginstelling betreft.

Gemeente Doesburg

Doesburg ontving stadsrechten 1237. Door de strategische ligging aan de uitmonding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is Doesburg lange tijd een belangrijke vestingstad en Hanzestad geweest. Begin 2017 mocht ATMP voor de gemeente Doesburg de splitsing van de taxatie over het stadhuis verzorgen t.b.v. een aanvraag voor de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Het stadhuis is één van de 158 Rijksmonumenten die Doesburg rijk is. In oktober mocht onze taxateur wederom op pad om de taxaties van de inventarissen van de gemeente Doesburg te actualiseren en de nieuw opgeleverde gemeentewerf te taxeren voor de verzekering.

Regio Gooi en Vechtstreek

Centrum Jeugd en Gezin biedt zorg vanuit verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de Regio Gooi en Vechtstreek heeft ATMP voor 14 consultatiebureaus de taxatie van de inventarissen mogen verzorgen. Dankzij de zeer prettige samenwerking hebben wij deze opdracht is een zeer kort tijdsbestek kunnen uitvoeren en opleveren.

Gemeente Sittard-Geleen

In het gebied van de huidige gemeente Sittard-Geleen bevonden zich ooit de oudste dorpen van Nederland. Wij mochten hier recentelijk voor de gemeente een taxatie uitvoeren t.b.v. de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). Totaal kent de gemeente Sittard-Geleen 263 Rijksmonumenten. De kasteelruïne Born is er daar één van. De eerste vermelding van kasteel Born is in het jaar 1150. Het kasteel in de huidige vorm dateert uit midden 17e eeuw, maar is in 1930 uitgebrand. Van herbouw is het niet meer gekomen. In deze historische gemeente staan meer prachtige monumenten. Het taxeren van monumentale panden voor de SIM of voor verzekeringsdoeleinden is één van de specialiteiten van ATMP.