BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Ook in de eerst helft van 2017 hebben onze taxateurs voor verschillende opdrachtgevers de taxaties mogen uitvoeren. Van oudsher bestaat een groot gedeelte van onze taxatieportefeuille uit overheid gerelateerde opdrachten. ATMP heeft inmiddels voor ruim 150 gemeenten in Nederland de verzekeringstaxaties mogen uitvoeren. Naast gemeenten hebben wij voor de helft van de Waterschappen mogen taxeren. Ook in het eerste half jaar van 2017 mochten wij weer voor twee waterschappen aan de slag. Naast onze overheidsopdrachten taxeren wij veel voor onderwijsinstanties, verenigingen van eigenaars, vastgoedbeleggers en het MKB. Onderstaand een aantal voorbeelden uit onze taxatieportefeuille.

Gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk staat al meer dan 700 jaar op de kaart van Nederland. De gemeente bestaat uit de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Momenteel is Waalwijk een gemeente met ruim 47.000 inwoners, die ruim 6800 hectare in Noord-Brabant bestrijkt. De gemeente ligt centraal in Midden-Brabant (Langstraat) en typeert zich door haar landelijk karakter en de dynamische bedrijvigheid in en rondom de kern van Waalwijk. De Langstraat vormde eeuwenlang het centrum van de Nederlandse schoen- en leerindustrie. In het centrum van deze historische gemeente staan een aantal prachtige monumenten. De taxatieopdracht voor ATMP bestond dan ook uit twee delen. Enerzijds een aantal panden taxeren conform artikel 7:960 BW voor de BRIM/SIM subsidie aanvraag en de gebouwenverzekering en een ander gedeelte enkel ten behoeve van verzekeringsdoeleinden.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft ongeveer 11.000 studenten verspreid over verschillende vestigingen. Voor de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden stond begin dit jaar de hertaxatie van de inventaris van de hoofdvestiging in Leeuwarden op het programma bij ATMP. Een grote klus waarbij wij in overleg met de opdrachtgever hebben gekozen voor een inventarisatie tijdens de kerstvakantie. In week 1 van 2017 stond het inventariseren van alle inventaris op de planning. Op deze wijze werden de colleges niet verstoord en konden alle ruimten worden bezocht. Indien u overweegt een inventaris van een grote onderwijsinstantie te laten taxeren is het zeker aan te raden om dit bijvoorbeeld in de aankomende zomervakantie te laten uitvoeren.

Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is in oppervlakte de grootste gemeente van Nederland, tenminste, als we water en land bij elkaar optellen want de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat voor bijna de helft uit water. Onze taxateurs hadden zich in dit prachtige voorjaar dan ook geen mooiere taxatielocatie kunnen wensen om de eigendommen van deze gemeente te mogen bezoeken. De gemeente Súdwest-Fryslân is in 2011 ontstaan door een fusie van 5 gemeenten. Later is daar nog een gedeelte van een 6e gemeente bij aangesloten. In 2013 mocht ATMP reeds de taxaties voor de onderwijslocaties voor de gemeente Súdwest-Fryslân uitvoeren.

Hospitality industrie

In het eerste half jaar van 2017 mochten taxateurs van ATMP voor diverse hotels en restaurants opstallen en inventarissen taxeren bij o.a. een twee sterren restaurant in Rotterdam, een grand hotel aan de Zeeuwse kust, een hotel in hartje Brabant, een Welness hotel in de achterhoek, een conferentiehotel bij ’s-Hertogenbosch, een conferentiehotel bij Eindhoven en een voormalige discotheek in Amsterdam. Ook binnen deze sector zijn onze taxateurs dus “van alle markten” thuis.