BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Artikel 7:960 BW luidt als volgt:

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

Stichting VRTRegelmatig mogen wij inschrijven op aanbestedingen van verschillende overheidsorganisaties. Vaak staat in het Programma van Eisen of de offerteaanvraag omschreven dat een opdrachtnemer de deskundigentaxaties met registertaxateurs uit dient te voeren. Helaas blijkt ook regelmatig dat opdrachtgevers de verschillende registers met elkaar verwarren. Zo heeft bijvoorbeeld het NRVT geen afdeling, ook wel kamer genoemd, waarin een reglement is neergelegd t.b.v. verzekeringstaxaties. Sterker nog deze zijn uitgesloten bij het NRVT omdat deze met name handelen over commerciële taxatierichtlijnen en standaarden. Is een taxateur die niet in het VRT-register staat ingeschreven een deskundige zoals bedoeld in artikel 7:960 BW? Wij zijn van mening dat dit niet het geval is. Indien u op zoek bent naar een VRT Register-Taxateur dan kunt u deze vinden bij ATMP.

De Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs is specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet. De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.