BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Kunst, antiek en kostbaarheden kunt u door de gecertificeerde taxateurs van ATMP laten taxeren als u de waarde wil vastleggen, zodat de verzekeraar na brand, verlies of diefstal zonder discussie de waarde van het verloren gegane uitkeert. Onze gecertificeerde taxateurs zijn dagelijks bezig met het taxeren van zowel binnen- als buitenkunst. De jarenlange ervaring, uitgebreide kennis en het netwerk van onze taxateurs maakt dat deze de waarde en ontwikkelingen van de markt op de voet volgen.

atmp-kunst

De objecten/goederen welke onze taxateurs taxeren zijn over het algemeen uniek. Wat betekent dat de waarde hiervan niet zomaar te achterhalen is, door hun ouderdom of doordat het een éénmalig kunstwerk is. De verzekerde waarde is de waarde die bij een schadeafhandeling gehanteerd wordt. De uitkering van hetgeen verloren/beschadigd is moet zodanig zijn dat er op korte termijn herstel of een passende vervanging gekocht kan worden bij een gerenomeerde kunsthandel.

Verzekeringstaxaties worden verricht op basis van art. 7:960 BW. Het taxatierapport dat opgesteld wordt is drie jaar rechtsgeldig. De taxatie voor kunst, kostbaarheden en antiek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur als deskundige zoals vermeld in art. 7:960 BW, op basis van vervangingswaarde. Aan de waarde zoals aangegeven in een taxatierapport, opgemaakt in de zin van art. 7:960 BW, is iedere verzekeraar bij schade gehouden.

Tijdens de opname voor de taxatie wordt een duidelijke omschrijving en fotoregistratie van de objecten gemaakt. Immers een goede inventarisatie, deskundige waardering, goed vastgelegd in een taxatierapport is een perfect hulpmiddel bij de afwikkeling van een schade. Onze taxatierapporten worden geaccepteerd door alle Nederlandse verzekeraars.

Indien u bij een schade niet beschikt over een geldig taxatierapport, heeft u de bewijslast om de omvang, aard en authenticiteit van de kunst, antieke en kostbare voorwerpen aan te tonen. Dit lukt meestal maar ten dele, doordat achteraf niet meer aangetoond kan worden wat uw stukken waard waren en er dus een schatting gedaan moet worden. Zeker bij antieke meubels en schilderijen is van een foto niet te zien of het om kopieën of authentieke stukken gaat. Bij twijfel zal er door de verzekering altijd van de laagste waarde worden uitgegaan.