BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Toeristenbelasting

Toeristen- en forensenbelasting

Recreatie speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. De vrije tijd neemt nog steeds toe. Het aantal binnenlandse korte vakanties (de zogenaamde short breaks) is groeiend. Een dagje winkelen in een grote stad met aansluitend een hotelovernachting, een weekend bij de boer of een familiebijeenkomst op de camping of een recreatiepark. Door deze ontwikkeling groeit ook de betrokkenheid van gemeenten bij de recreatie. Die betrokkenheid varieert van het opstellen van beleidsplannen, tot het ontwerpen en vaststellen van bestemmingsplannen en het heffen van toeristen- en/of forensenbelasting.

Inspelen op jurisprudentie noodzakelijk

Iedere aangiftebelasting vereist controle om het aantal belastbare feiten en de opbrengst op peil te houden. Elk bestand is onderhevig aan slijtage, als gevolg van het ontbreken van een reguliere controle en veranderingen in de samenstelling van het bestand. Daarnaast is inspelen op jurisprudentie op het gebied van de heffing van toeristen- en forensenbelasting noodzakelijk.

ATMP kan een scan verrichten op de mogelijkheden van invoering van een toeristenbelasting in uw gemeente. Deze scan geeft u, met een betrouwbaarheid van 90%, een indicatie van de te verwachten opbrengst.

Preventieve controle

Bij preventieve controle staat een grondige inventarisatie van de terreinen centraal. Op deze wijze krijgt u inzicht in de omvang van het recreatiebedrijf en de inrichting van het terrein/gebouw.

Administratieve controle

Aanvullend op de preventieve controle kan ATMP ook de administratieve controle verzorgen. Deze controle omvat de financiële en de verhuuradministratie.

Onderzoek forfaitaire heffingsgrondslag

Vaak is deze heffingsgrondslag gebaseerd op een regionaal onderzoek. Recente jurisprudentie noopt tot het vaststellen van een heffingsgrondslag die gebaseerd is op juridisch en statistisch onderbouwd onderzoek.

Met een nauwkeurigheidseis van 25% dient dit onderzoek plaats te vinden binnen de lokale omstandigheden (arrest Aalsmeer).