BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Vooropname

Voorkom schade door
bouw-, sloop of grondwerkzaamheden

Het is verstandig om voorafgaand aan bouw-, sloop- of grondwerkzaamheden een zogenaamde nulmeting van de omgevingsbebouwing te laten uitvoeren door een onafhankelijke expert. In geval van schade kan dit achteraf een hoop discussie voorkomen. Bij een nulmeting wordt de bouwkundige staat van objecten vastgelegd waarbij alle reeds aanwezige onvolkomenheden, scheuren en overige schade nauwkeurig worden geïnventariseerd en vastgelegd in een gedetailleerde rapportage. Hiermee kunt u aantonen dat een eventuele schade voorafgaand aan de werkzaamheden al dan niet bestond. Dit maakt de discussie met verzekeringsmaatschappijen of belanghebbenden een stuk eenvoudiger.