BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Staal

Na in de eerste helft van 2013 een ‘pas op de plaats’ te hebben gemaakt zijn de gemiddelde kosten van stalen draagconstructies voor gebouwen met een kantoor- of vergelijkbare functie sinds het derde kwartaal van 2013 weer aan het stijgen. Dit blijkt uit de indexcijfers van Bouwen met Staal.

Sinds januari 2010 is de materiaalprijs van staal gestegen met ruim 54%. Dit heeft enorme gevolgen voor de nieuwbouw van kantoren. De kosten van de stalen draagconstructie omvatten de kosten van het complete staalskelet (inclusief verbindingen en stabiliteitsvoorzieningen), de betonnen kern en verdiepingsvloeren en een brandwerende verf t.b.v. 60 minuten brandwerendheid. De prijs van het staalskelet is opgebouwd uit de kosten van de productie van de halffabricaten (kolommen, liggers) in de staalfabriek, de zogeheten materiaalprijs, en de kosten van fabricage en montage door het staalconstructiebedrijf.

De (pre)fabricage- en montagekosten zijn in het laatste half jaar van 2013 ook gestegen. Door de relatief geringe stijging van de andere kostencomponenten en de vrijwel ongewijzigde prijsstelling van betonbouw (voor kern en vloeren), komen de bouwkosten van de totale draagconstructie uiteindelijk maar een aantal procent hoger uit.

staal

Hout

Voor de prijsontwikkeling van hout is in 2005 een 0-meting gedaan. Als we uitgaan van de 100% index, vastgesteld in 2005 dan valt op dat vooral de prijzen van hardhout de afgelopen zeven jaar flink zijn gestegen. De index van hardhout liep eind 3e kwartaal 2013 op naar 160,5 zo laten cijfers van het NBI zien. De prijsstijging was het minst bij zachthout: 110,3.

Ook hier ziet u in onderstaande tabel een enorme productprijsstijging van een van de hoofdbestanddelen voor de utiliteitsbouw.

hout

Bovenstaande materialen zijn niet de enige welke in de afgelopen jaren enorm in prijs zijn gestegen. Andere belangrijke materialen welke enorm in prijs zijn gestegen zijn zink, koper en bijvoorbeeld glas. Het glas is in december 2013 bijvoorbeeld al met 5% gestegen.

De stijging van de materiaalkosten overstijgen in de utiliteitsbouw de beperkte loonkostenontwikkeling vanaf 2008. Dit maakt in tegenstelling tot de woningbouw dat de bouwkosten binnen de utiliteitsbouw meer dan behoorlijk zijn gestegen.

De stijging van de materiaalkosten, loonkosten en de wijzigingen in het bouwbesluit van 2012 maken dat de stijging van de bouwkosten en dus ook de taxatie van de herbouwwaarde van de objecten in de utiliteitsbouw meer dan behoorlijk zijn gestegen sinds 2008. Dit klinkt vreemd in een crisistijd waarin op dit moment de tendens is dat bouwen goedkoper is geworden. Echter laten de bovenstaande feiten zien dat een actualisatie van de getaxeerde herbouwwaarde geen luxe maar noodzaak is.