BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Wie zijn wij

Taxeren is onze passie

ATMP is dienstverlener op het gebied van taxatie en expertise van roerende en onroerende zaken, zoals inventarissen, kunstobjecten en opstallen. Tot onze klantenkring behoren overheden, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, zorginstellingen, scholengemeenschappen en universiteiten. U kunt bij ons terecht voor zowel taxatie van uw eigendommen als voor ondersteuning bij de afhandeling van een eventuele schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door brand. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het in kaart brengen van eventuele vermogensschade als gevolg van wijzigingen in de planologie en het taxeren voor commerciële doeleinden. Al sinds de oprichting in 1998 is ATMP gespecialiseerd in het taxeren conform de Wet-WOZ. Deze taxaties worden grotendeels uitgevoerd m.b.v. in eigen beheer ontwikkelde software om modelmatig te kunnen waarderen. Jaarlijks is ATMP leverancier bij ruim 100 gemeenten en waterschappen, zie voorbeelden projecten. Ons motto is: Nooit duurder… Duidelijk beter!

ATMP levert diensten op het gebied van:

Professionele dienstverlener

Insteek van de gesprekken met onze klanten is het verkrijgen van inzicht in de klantbehoefte. Waar heeft de klant behoefte aan? Hoe kunnen we iets voor hem betekenen? Het pakket van producten en diensten sluit vervolgens naadloos op deze behoefte aan. Deze aanpak heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. In combinatie overigens met onze aantrekkelijke tarieven en snelle service. Het vertrouwen van onze klanten is van grote waarde geweest voor de uitermate gunstige ontwikkeling van ons bedrijf.

Prijs- en kwaliteitsverhouding

Ons motto is niet voor niets ‘Nooit Duurder, Duidelijk Beter’. Wij doen er alles aan om uw wensen tegen de beste prijs- en kwaliteitsverhouding door de registertaxateurs van ATMP Consultancy te laten uitvoeren. Onze taxateurs worden permanent bijgeschoold om aan de verplichte kwalificaties te blijven voldoen. Onze junior taxateurs volgen de vereiste opleiding voor toelating tot deze registers.

De ATMP groep bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ATMP Holding B.V.
  • ATMP Consultancy B.V.
  • ATMP Services B.V.
  • ATMP Investments B.V.