BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf

Blog Detail

Steeds meer onroerend goed eigenaren vinden duurzaamheid van groot belang. Bij een groot aantal overheden is zelfs een doelstelling vastgelegd om klimaatneutraal te bouwen of exploiteren.

Zonnepanelen verzekeren

In veel gevallen betekent dat een aanzienlijke investering in de gebouwen. Zonnepanelen, warmte / koude opslag in de bodem en vervanging van veel installaties zijn noodzakelijk om CO2 doelstellingen te kunnen realiseren. Indien u een verzekeringstaxatie heeft laten uitvoeren voor uw onroerend goed dan is deze conform artikel 7:960 BW 6 jaar geldig. Het is van belang om grote verbouwingen en aanpassingen in de installaties zoals het plaatsen van zonnepanelen in de taxatierapporten te laten aantekenen en met de verzekeraar te delen zodat bij een schade geen twijfel kan ontstaan over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het gebouw. Onze taxateurs kunnen u hierin uiteraard adviseren.