BELASTINGEN

afsfsfsdfsdfsfsf
MonumentenTaxaties
TaxatiesMet aandacht gewaardeerd
Contra-expertiseMaximale resultaten
WOZ, BAG & BelastingenOndersteuning van vakspecialisten

Taxaties

Dé kernactiviteit van ATMP is taxeren. Of het nu voor verzekeringsdoeleinden, de Wet-WOZ, commerciele doeleinden of planschade is, ATMP is uw partner als de waarde bepaald moet worden! Wij bepalen voor u de waarde van uw opstallen, uw inventarissen, uw installaties en uw kunst en kostbaarheden.

Contra-expertise

Bij schade wordt het schadebedrag vaak vastgesteld door een schade expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze schade expert heeft veel ervaring met het proces en kent waarschijnlijk de polis(sen) beter dan u. ATMP Consultancy behartigt uw belangen en doet dat op een proactieve, zakelijke manier. Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige geheel of gedeeltelijk meeverzekerd.

SIM / BRIM

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM), komt de overheid eigenaren van rijksmonumenten, niet zijnde een woonhuis, tegemoet in de kosten voor het onderhoud. Bij het indienen van de aanvraag is een herbouwwaarde taxatie nodig. Het taxeren van de herbouwwaarde van monumenten; een specialisatie van ATMP.

ATMP

ATMP is specialist in de taxatie van roerende en onroerende zaken, zoals opstallen, inventarissen en kunstobjecten. Ook leveren we diensten op het gebied van financiën, belastingen, WOZ, BAG, procesvoering en analyse. Voor bijna de helft van de gemeenten in Nederland hebben wij inmiddels taxaties uitgevoerd voor opstallen, inventarissen en kunstobjecten.