Taxaties van monumenten en kerken

Bent u de eigenaar van een (rijks)monument of kerk? En wilt u uw monumenten en kerken van de juiste waarde laten verzekeren of een instandhoudingsubsidie aanvragen ( SIM )? Onze gespecialiseerde VRT-registertaxateurs helpen u graag. Zo krijgt u gegarandeerd de juiste herbouwwaarde voor uw gebouwen.

Wie helpen wij bezitters van monumenten en kerken?

  • Bezitters van een (rijks)monument of kerk

Wat doen we voor u?

  • Bepaling van de herbouwwaarde op basis van een vaste taxatie conform artikel 7:960 BW voor uw monument of kerk
  • Snelle en efficiënte taxatie voor de opstalverzekering van uw gebouw
  • Hulp bij Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

Wat hebben we van u nodig?

  • Plattegronden, eerdere taxatierapporten en een polis
  • Een vaste contactpersoon die antwoord heeft op onze vragen

Wat doen wij van ATMP voor u?

U laat een herbouwwaardetaxatie doen om zeker te zijn van een juiste opstalverzekering van uw gebouwen. Zo weet u zeker dat bij schade het pand (of een gedeelte daarvan) weer hersteld wordt zoals het was. Nadat u een offerte bij ATMP heeft aangevraagd en daar akkoord op hebt gegeven, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. In de tijd tot de afspraak doen wij het één en ander aan onderzoek, zodat onze taxateurs goed voorbereid bij u langskomen. Als we dan het bezoek bij uw pand hebben afgerond, verwerken wij alles in ons eigen systeem genaamd FireTax. Dit gebeurt op ons kantoor in Almere. Nadat alles netjes is verwerkt, krijgt u van ons het rapport met de herbouwwaarde aangeleverd. U controleert daarna of alles klopt. Zo niet, passen wij dat voor u aan. De taxatie wordt gerapporteerd conform artikel 7:690 BW.

Vaste taxatie conform art. 7:960 BW

Deze aanpak resulteert in een gedetailleerd taxatierapport. Daarin staan alle opstallen geregistreerd. Het taxatierapport is zes jaar geldig. En biedt, conform artikel 7:960 BW als deskundigentaxatie, garantie tegen onderverzekering. ATMP raadt de taxatie volgens artikel 7:960 BW aan. Hiermee garanderen wij u de juiste herbouwwaarde voor monumenten en kerken.

Wat verwachten wij van u?

Om onze taxatie en het gehele proces succesvol te laten verlopen, hebben wij van u enige gegevens nodig. Dit zijn:

  • plattegronden
  • splitsingsakte, indien van toepassing
  • eerdere taxatierapporten
  • een polis

Ook is het voor een succesvolle taxatie essentieel om toegang tot uw panden te hebben. Hiervoor hebben wij een contactpersoon met contactgegevens nodig. Deze moet bereikbaar zijn voor antwoorden op eventuele vragen en de nodige kennis hebben over het gebouw.

Wat is de SIM?

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM), komt de overheid eigenaren van rijksmonumenten, niet zijnde een woonhuis, tegemoet in de kosten voor het onderhoud. Bij het indienen van de aanvraag is een herbouwwaardetaxatie nodig.

Waarom ATMP?

Gebleken is dat door onze projectmatige aanpak en onze ruime ervaring ATMP de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt aanbiedt. Wij zijn er dan ook trots op dat uit evaluaties van uitgevoerde opdrachten door de klant gemiddeld een rapportcijfer van een 8 wordt gegeven. Ons motto is niet voor niets. Nooit duurder… Duidelijk beter!

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gespecialiseerde taxateurs staan klaar om u te helpen.

ATMP