FireTax

25 jaar geleden zijn wij gestart met het ontwikkelen van één van de eerste taxatiesystemen in Nederland. ATMP bestond toen nog niet. Het was een systeem voor modelmatig waarderen binnen Nederland. Vanaf het jaar 1998 heeft ATMP haar eigen taxatiesystemen ontwikkeld. De laatste vijftien jaar zijn de systemen verder geschikt gemaakt om de herbouwwaarde te taxeren. Dit systeem heet FireTax.

Waarom ATMP en FireTax?

  • Alle locaties worden bezocht!
  • Controle ter plaatse van objectgebonden risico’s
  • Big Data als hulpmiddel en controle voor onze onafhankelijke taxateur
  • Maatwerkrapportage mogelijk
  • Koppeling met externe systemen

FireTax. Tijdens opname op locatie een vastgestelde herbouwwaarde

FireTax is het systeem om modelmatige herbouwwaardetaxaties uit te voeren. Een taxatie vindt altijd plaats op locatie door onze onafhankelijke taxateurs. Tijdens het bezoek maken zij gebruik van FireTax.

Specialisten hebben jaren gewerkt aan FireTax

Inmiddels hebben onze specialisten de verzamelde herbouwwaardedata op een perfecte wijze kunnen modelleren. Bij veel voorkomende objectsoorten wordt voorafgaand aan een taxatie een conceptwaarde aan de taxateur meegegeven. Deze waarde wijzigt naar aanleiding van de specifieke informatie, die door de taxateur over een object ter plaatse tijdens de opname en het gesprek met een eigenaar of beheerder, wordt toegevoegd aan het dossier. Dit is de basis voor de door onze taxateurs vastgestelde herbouwwaarde.

FireTax, een enorme tijdsbesparing

FireTax is naast software om data te modeleren tevens een rapportagemodule. ATMP heeft in lijn met de door stichting VRT voorgestelde handvatten standaard-rapporten die onze opdrachtgevers van ons ontvangen. Maar steeds vaker zien wij dat opdrachtgevers specifieke aanvullende zaken benoemd willen zien in de rapportage. Deze aanvullingen hebben vaak betrekking op de beschrijving van specifieke risico’s die ter plaatse beoordeeld worden. Vanzelfsprekend zijn deze maatwerkrapportages geen probleem. Bovendien kunnen wij onze rapportage in iedere gewenst format en/of lay-out opleveren. Daarnaast kunnen wij de data exporteren of koppelen in ieder gewenst format, zodat het overtypen van taxatierapporten in systemen van derden tot het verleden behoort. Dit is zeker bij grotere vastgoedportefeuilles of het beheer van meerdere portefeuilles een enorme tijdsbesparing.

Maar  de onafhankelijk taxateur is nog steeds nodig

Ondanks deze vergaande automatisering is onze onafhankelijke taxateur nog steeds niet weg te denken uit dit proces. Modelmatig taxeren is handig als hulp- en controlemiddel voor de taxateur. Modelmatige herbouwwaardes zijn om te gebruiken als referentie en als onderbouwing van de getaxeerde waarde. Maar de waarde van een specifiek gebouw of een inventaris kan door het gebruik van alleen data niet nauwkeurig genoeg worden bepaald. Daarom vindt de taxatie altijd plaats door een bezoek op locatie.

De meerwaarde van ATMP

Bij alle door ATMP uitgevoerde taxaties worden de locaties door onze taxateurs ter plaatse bezocht. De informatie die onze taxateurs ter plaatse verzamelen, aangevuld met de nacalculaties van gerealiseerde bouwwerken en investeringsoverzichten van diverse soorten projecten, wordt door ons al jaren verwerkt in ons datawarehouse. Deze data is vervolgens het controlesysteem voor iedere volgende uit te voeren taxatie.

Wilt u meer informatie over FireTax of over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. Natuurlijk staan we u graag te woord.