Provinciehuis Zeeland

  • Opdrachtgever: Provincie Zeeland
  • Jaar: 2011
  • Type object: Provinciehuis / Museum
  • Doel taxatie: art. 7:960 BW
  • Soort taxatie: Opstal

De opstal betreft een monumentaal gebouwencomplex waarin gesitueerd kantoren, bedrijfsrestaurant, Zeeuws Museum, algemene-, technische, natte ruimten en dergelijke. Het geheel is voornamelijk in eigen gebruik bij de Provincie Zeeland en deels in gebruik bij het Zeeuws Museum.

  • Herbouwwaarde: € 95.000.000,-