Rioolwaterzuiveringsinstallatie

  • Opdrachtgever: De Stichtse Rijnlanden
  • Jaar: 2012
  • Type object: 4 Rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • Doel taxatie: art. 7:960 BW
  • Soort taxatie: Opstal, installaties en bedrijfsinventaris

De taxatie omvat op vier locaties gesitueerde RWZI. Deze RWZI’s bestaan bijvoorbeeld uit een bedrijfsgebouw, slibverwerkingsgebouw, slibsilo’s, hoofdgemaal / informatiecentrum / roostergoedgebouw, ontvangwerk met zandvanger, selector, beluchtingstanks, voor, tussen- en nabezinktanks, slibgemalen, gistingtanks, bioreactor, slibindikkers, slibbuffertanks, trafo- en schakelruimten, zandfilter (nafiltratie).

  • Herbouwwaarde: € 77.180.000,-
  • Nieuwwaarde inventaris: € 1.650.000,-